GDPR

GDPR

Pravidla zpracování osobních údajů v souladu a GDPR v Rodinném centru Provázek, z. s., se sídlem Trnkova 589/3, Olomouc.

Zpracování veškerých osobních údajů podléhá těmto pravidlům:

  • Požadujeme osobní údaje pouze nezbytně nutné pro účast uživatelů na programové nabídce našeho centra.
  • Účelem zpracování osobních údajů je předávat včasné informace o programech a službách našeho centra.
  • Osobní údaje nám svěřené chráníme před zneužitím dalšími osobami.
  • Osobní údaje nám svěřené neposkytujeme dalším osobám nebo organizacím, vyjma zákonem stanovené povinnosti.
  • Osobní údaje uchováváme pouze po dobu nutnou k realizaci projektů a jejich finančnímu vypořádání
  • Fotodokumentace je prováděna výhradně za účelem doložení uskutečnění akce a za účelem prezentace činnosti RC Provázek.