Návštěvní řád

  • Home
  • Návštěvní řád

Veřejný provozní řád Rodinného centra Provázek, z.s.

1. Každý příchozí rodič, doprovod dítěte či návštěvník, se seznámí s Provozním řádem a zapíše se do prezenční listiny návštěv. V případě první návštěvy v kalendářním roce, požádáme o vyplnění také tzv. Evidenčního lístku, formou kterého se také můžete přihlásit k odběru Zpravodaje.

2. Poplatek za služby je možno hradit buď formou „kreditu“ (převodem na účet RC, platby pravidelně kontrolujeme a připisujeme do rezervačního systému), nebo na místě. Rezervační systém je nastaven se storno poplatky, které mají sloužit jako prevence v případě absencí, kdy se návštěvník neodhlásí a blokuje místo jinému zájemci. V případě náhlé nemoci či nevolnosti případné storno poplatky na vyžádání vrátíme. V případě dotazů na kreditní a rezervační systém nás kontaktujte na emailu: rezervace@rcprovazek.cz

3. Vstup do budovy umožní dálkově služba po použití zvonku označeného „RC PROVÁZEK“ u hlavního vchodu. Prosíme, dbejte na zavírání dveří. Při vstupu do budovy je možno jednoduchým stlačením vnitřního červeného madla levého křídla dveří, rozšířit vstup pro pohodlný vjezd kočárků. Kočárky, odrážedla, apod. ponecháváme ve vestibulu, osobní věci odkládáme na věšáky tamtéž, cennosti nenechávejte v dolních prostorech. Vstup do RC v I. patře je možný pouze v přezůvkách (nebo ponožkách, z hygienických důvodů ne „na boso“). V celé budově je podlahové topení.

4. Odpovědnost za dítě nese doprovod po celou dobu společného pobytu v RC. Děti docházejí do RC vždy v doprovodu dospělé osoby. Nedovolujeme dětem vstup na balkonové hlediště, zvýšené opatrnosti dbejte na schodech a při manipulaci nebo v blízkosti dveří (jsou protipožární a tedy těžší než je obvyklé). Zásuvky jsou v prostorech celé budovy s integrovaným zabezpečním, nepoužíváme tedy dodatečné dětské záslepky. Okna zásadně otevíráme pouze do pozice „ventilace“. Manipulovat s roletami mohou pouze zaměstnanci, v případě potřeby je požádejte o zastínění.

5. V RC je v obou patrech budovy k dispozici přebalovací pult, hygienické zázemí, nočníky, dětská wc prkénka a schůdky k umyvadlům. U přebalovacího pultu je speciální koš na použité pleny.

6. Centrální místnost „Gama“ v prvním patře, je vybavena mikrovlnnou troubou pro ohřev jídla, varnou konvicí a občerstvením – pro děti je možno zakoupit svačinky dle aktuální nabídky. Jídlo a pití prosím konzumujte pouze v prostoru Gamy u velkého a malého stolu. Horké nápoje či pokrmy nenechávejte v dosahu dětí bez dozoru.

7. Prosíme o spolupráci – před odchodem spolu s dítětem ukliďte hračky zpět na jejich místo, během hry prosíme o šetrné zacházení. Pokud najdete rozbité vybavení herny či malé kousky herních prvků, které by mohly být dětem nebezpečné, oznamte tuto skutečnost lektorům programů, děkujeme.

8. Udržujte v RC pořádek a čistotu, předcházejte úrazům. V případě úrazu oznamte tuto skutečnost vedoucímu kroužku, který učiní zápis do knihy Úrazů.

9. V RC Provázek učíme děti vzájemnému respektu, toleranci, učíme se dávat přednost druhému, dělit se a být pozorní a chápaví vůči druhým. V případě podezření na infekční nemoc prosíme, zrušte svou návštěvu RC v rezervačním systému, děkujeme. RC je otevřeno dle otevírací doby měsíčního programu, který je pravidelně aktualizován a zveřejněn na webových stránkách pod záložkou Aktuality a Měsíční program. V případě jakýchkoli dotazů a potřeb, se obracejte na lektory konkrétního programu, kteří jsou zodpovědni za provoz v době Vaší návštěvy. Ochotně Vám vše vysvětlí a budou nápomocni.

10. V prostorech RC platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek. Každý nový návštěvník je povinen seznámit se se zásadami BOZP a PO v prostorách budovy (umístění hasicích přístrojů a jejich použití, únikové východy. Informace jsou uvedeny na vývěsce).

Uvítáme Vaše nápady a připomínky ke zlepšení a zkvalitnění chodu našeho centra.