user_mobilelogo

 

Náš tým

Zakládající členové, výbor RC Provázek

Magda Mečkovská Irena Klanicová

Mgr. Magda Mečkovská

Mgr. Jana Coufalová

Ing. Irena Klanicová 

 předsedkyně spolku: Mgr. M. Mečkovská

 

 

Dlouhodobí pracovníci:

vedoucí centra: Mgr. Magda Mečkovská 

koordinace aktivit, péče o děti, zajištění volnočasových aktivit: Zdeňka Kadlčíková, Iveta Hromková, 

Iveta Hromková  
Zdeňka Kadlčíková Iveta Hromková  
 

 

 Další pracovníci v letech 2013 - 2016: Mgr. D. Žůrková, V. Polisová, P.Velíčková, L. Čornejová, J. Pertlová

                        v letech 2017 - 2018: Jana Nohýlová, Mgr. P. Bláhová

 

dále lektoři seminářů a kurzů, poradci pro osobní poradenství uživatelů:
Mgr. Z.Staroštíková, L. Poskočilová, A.M.,DiS, PhDr. P. Tenglerová, PhDr. D. Staněk, Mgr. L. Kružíková, ing. P. Mečkovský, Mgr. P. Sochorová, Mgr. P. Bláhová, Mgr. et Mgr. R. Rozkovcová.

A další, dle rozpisu seminářů a možností projektů.