user_mobilelogo

Pravidelný program

Pondělí
09:00 - 12:00 Adaptační program pro děti před vstupem do MŠ Jasněnka pro přihlášené děti Kadlčíková, Mgr. Bláhová
15:30- 16:30 Výtvarníček pro děti pro přihlášené děti Z. Kadlčíková
16:45 - 17:45 Výtvarníček pro děti pro přihlášené děti Z. Kadlčíková
15:30 - 18:00 Herna pro rodiče s dětmi  
Úterý
09:00 - 09:50 Tvoření pro rodiče s dětmi rodiče a děti od 1,5 roku Z. Kadlčíková
10:00 - 10:45 Zpěvohrátky s batolátky rodiče a děti od 1,5 roku  Mgr. R. Rozkovcová
10:00 - 12:00 Herna  pro rodiče s dětmi  
16:00 - 16:50 Angličtina s prvky Montessori - začátečníci pro děti 3-6 let Mgr. P. Sochorová
17:00 - 17:50 Angličtina s prvky Montessori - mírně pokročilí pro děti 3-6 let Mgr. P. Sochorová
16:00 - 20.00 Tvořivé dílny, Jednorázové akce dle aktuálního programu pro rodiče, pro rodiny hosté
17:30 - 19:00 Semináře, Workshopy dle aktuálního programu pro rodiče hosté
Středa
09:00 - 09:45 Cvičení pro rodiče s dětmi rodiče a děti od 1 roku Mgr. P. Bláhová
10:00 - 11:30 Hodiny pro rodiče: semináře, besedy, workshopy, diskuse pro rodiče hosté
16:00 - 17:00 Dramaťák pro děti  Mgr. P. Bláhová
Čtvrtek
09:00 - 10:00 Pohádkohraní rodiče a děti od 1 roku Mgr. P. Bláhová
09:00 - 12:00 Herna  pro rodiče s dětmi  
Pátek
09:00 - 10:30 Kukátko do nebe, 1x měsíčně pro rodiče s dětmi  Mgr. M. Mečkovská
09:00 - 10:30 Konverzace Leslie and cake, 1x měsíčně pro rodiče s dětmi Leslie
09:30 - 10:30 Montessori hernička, 1x měsíčně rodiče a děti 1,5-4 roky Mgr. P. Sochorová
09:00 - 12:00 Výlety, exkurze, divadlo, 1x měsíčně pro rodiče s dětmi Mgr. P. Bláhová

 

 

Plán na rok 2019

Kurzy Klíč ke zdravým vztahům s dětmi
  První pomoc dětem
  Klíč ke zdravým vztahům s partnery
  Přísná nebo laskavá láska?
  Základy efektivního rodičovství
   
Semináře témata:
  Rodičovské kompetence
  Zdravotní gramotnost
  Finanční gramotnost
  Mezigenerační vztahy
  Aktivní otcovství
  Pozitivní rodičovství
Jednorázové akce Karneval
  Národní týden manželství
  Velikonoční jarmark
  Den matek
  Táta dneska frčí
  Noc s Andersenem
  Provázek má narozeniny
  Mikulášova cestička
  Vánoční jarmark
  a další dle aktuálního programu
   
Příměstské tábory 7 příměstských táborů během letních prázdnin
   
Svépomocné rodičovské skupiny Během celého roku
   
Osobní poradenství Dle aktuálního programu
   
Kroužky Výtvarníček pro děti
  Pohádkohraní
  Dramaťák
  Tvoření pro rodiče s dětmi
  Cvičení pro rodiče s dětmi od 1 roku
  Angličtina s prvky Montessori
  Zpěvohrátky s batolátky
  Adaptační program před MŠ-Jasněnka
  Konverzace pro rodiče
Kukátko do nebe Během roku pro křesťansky zaměřené maminky