user_mobilelogo

Pravidelný program

Pondělí
09:00 - 12:00 Jasněnka - adaptační program pro děti před vstupem do MŠ pro přihlášené děti Z. Kadlčíková
Úterý
09:00 - 09:45 Zpěvohrátky s batolátky pro rodiče s dětmi Mgr. Rozkovcová
09:00 - 12:00 Herna pro rodiče s dětmi  
10:00 - 11:00 Pohádkohraní pro rodiče s dětmi

Z. Kadlčíková

16:00 - 17:00 Angličtina s prvky Montessori pro děti 3-5 let Mgr. Sochorová
17:00 - 20.00 Tvořivé dílny, jednou měsíčně pro rodiče hosté/ Z. Kadlčíková
Středa
09:00 - 09:45 Cvičení pro rodiče s dětmi Od 1 do 4let dítěte J. Nohýlová
10:00 - 12:00 Hodiny pro rodiče: semináře, besedy, workshopy, diskuse pro rodiče hosté
15:30 - 18:00 Herna pro rodiče s dětmi  
15:30 - 17:45 Výtvarníček 1 a Výtvarníček 2 děti 3-5let a 5-7let Z. Kadlčíková
16:00 - 18:00 Montessori Herničky jednou měsíčně pro rodiče s dětmi Mgr. P. Sochorová
16:00 - 17:00 Muzihrátky, dle aktuálního programu pro rodiče s dětmi Mgr. Rozkovcová
Čtvrtek
09:00 - 10:30 Jennifer and cake, jednou měsíčně pro rodiče  
09:00 - 12:00 Jasněnka - adaptační program pro děti před vstupem do MŠ pro přihlášené děti  Z. Kadlčíková
Pátek
9:00 - 12:30 Kurzy, Semináře, Přednášky, Workshopy - dle aktuál. programu pro rodiče  hosté

 

 

Plán na rok 2018

Kurzy Klíč ke zdravým vztahům s dětmi
  Rodič záchranář
  Klíč ke zdravým vztahům s partney
  Přísná nebo laskavá láska?
  Základy efektivního rodičovství
   
Semináře témata:
  Rodičovské kompetence
  Zdravotní gramotnost
  Finanční gramotnost
  Mezigenerační vztahy
  Aktivní otcovství
  Pozitivní rodičovství
Jednorázové akce Karneval
  Národní týden manželství
  Velikonoční jarmark
  Den matek
  Táta dneska frčí
  Noc s Andersenem
  Provázek má narozeniny
  Mikulášova cestička
  Vánoční jarmark
  a další dle aktuálního programu
   
Příměstské tábory 6 příměstských táborů během letních prázdnin
   
Svépomocné rodičovské skupiny Během celého roku
   
Osobní poradenství Dle aktuálního programu
   
Kroužky Výtvarníček pro rodiče s dětmi
  Výtvarníček pro děti
  Pohádkohraní
  Cvičení pro rodiče s dětmi
  Angličtina s prvky Montessori
  Zpěvohrátky s batolátky
  Adaptační program před MŠ-Jasněnka
  Konverzace pro rodiče
Kukátko do nebe Během roku pro křesťansky zaměřené maminky

 

Ceník