user_mobilelogo

Program a ceny najdete vždy na aktuálních plakátcích měsíce, pod záložkou Aktuality.

 Pravidelný program

Pondělí
dopoledne Adaptační program pro děti před vstupem do MŠ Jasněnka pro přihlášené děti Míša a Markéta
večer  Vzdělávací kurz pro rodiče   Pavel Mečkovský
Úterý
dopoledne  Vzdělávací kurzy dle aktuálního programu pro rodiče s dětmi  
18:30 - 19:30 Cvičení pro ženy pro ženy Jitka Králová
Středa
dopoledne Pohádkohraní rodiče a děti od 1 roku Míša a Markéta
Čtvrtek
dopoledne Program pro rodiče a děti dle aktuální nabídky    
  Cvičení pro batolátka, 2x měsíčně  rodiče a děti od 1roku Radka
Pátek
dopoledne Okénko do nebe pro rodiče s dětmi

 Lenka, Radka

09:00 - 12:00 Výlety, exkurze, divadlo, tvoření, akce, 1x měsíčně pro rodiče s dětmi  

 

 

 Plán na rok 2021 - 2022

Kurzy Klíč ke zdravým vztahům s dětmi
  První pomoc u dětí
  Zdravě pro celou rodinu
  Klíč ke zdravým vztahům s partnery
  Prevence úrazů
  Přísná nebo laskavá láska?
  Základy efektivního rodičovství
   
Semináře témata:
  Rodičovské kompetence
  Zdravotní gramotnost
  Finanční gramotnost
  Mezigenerační vztahy
  Aktivní otcovství
  Pozitivní rodičovství
Jednorázové akce Karneval
  Národní týden manželství
  Velikonoční jarmark
  Den matek
  Táta dneska frčí
  Noc s Andersenem
  Provázek má narozeniny
  Mikulášova cestička
  Vánoční jarmark
  a další dle aktuálního programu
   
Příměstské tábory 7 příměstských táborů během letních prázdnin
   
Svépomocné rodičovské skupiny Během celého roku
   
Osobní poradenství a konzultace Dle aktuálního programu
   
Kroužky Výtvarníček pro děti
  Pohádkohraní
  Tvoření pro rodiče s dětmi
  Cvičení pro rodiče s dětmi od 1,5 roku
  Angličtina s prvky Montessori
  Zpěvohrátky s batolátky od 1,5 roku
  Adaptační program před MŠ-Jasněnka od 2,5 roku
  Konverzace pro rodiče
Kukátko do nebe Během roku pro křesťansky zaměřené maminky