user_mobilelogo

Pravidelný program

Pondělí
10:00 - 11:00 Pohádkohraní pro rodiče s dětmi Z. Kadlčíková
09:00 - 12:00 Herna pro rodiče s dětmi  
Úterý
10:00 - 11:00 Tvoření pro rodiče s dětmi rodiče a děti od 1,5 roku Mgr. Bláhová
09:00 - 12:00 Herna pro rodiče s dětmi  
16:00 - 17:00 Angličtina s prvky Montessori pro děti 3-5 let Mgr. Sochorová
16:00 - 20.00 Tvořivé dílny, Jednorázové akce, jednou měsíčně pro rodiče, pro rodiny hosté
17:30 - 19:00 Semináře, Workshopy dle aktuálního programu pro rodiče hosté
Středa
09:00 - 09:45 Cvičení pro rodiče s dětmi Od 1,5 - 3let dítěte Mgr. P. Bláhová
10:00 - 12:00 Hodiny pro rodiče: semináře, besedy, workshopy, diskuse pro rodiče hosté
15:30 - 18:00 Herna pro rodiče s dětmi  
16:00 - 18:00 Montesorri Hernička, 2 workshopy měsíčně pro rodiče a děti Mgr. Sochorová
15:30 - 17:45 Výtvarníček 1 a Výtvarníček 2 děti 3-5let a 5-7let Z. Kadlčíková
Čtvrtek
09:00 - 10:30 Jennifer and cake, jednou měsíčně pro rodiče  Jennifer
09:00 - 12:00 Jednorázové akce/výlety/exkurze pro rodiče s dětmi  Mgr. Bláhová
Pátek
9:00 - 12:00 Adaptační program pro děti před vstupem do MŠ pro přihlášené děti  Z. Kadlčíková

 

 

Plán na rok 2019

Kurzy Klíč ke zdravým vztahům s dětmi
  První pomoc dětem
  Klíč ke zdravým vztahům s partnery
  Přísná nebo laskavá láska?
  Základy efektivního rodičovství
   
Semináře témata:
  Rodičovské kompetence
  Zdravotní gramotnost
  Finanční gramotnost
  Mezigenerační vztahy
  Aktivní otcovství
  Pozitivní rodičovství
Jednorázové akce Karneval
  Národní týden manželství
  Velikonoční jarmark
  Den matek
  Táta dneska frčí
  Noc s Andersenem
  Provázek má narozeniny
  Mikulášova cestička
  Vánoční jarmark
  a další dle aktuálního programu
   
Příměstské tábory 7 příměstských táborů během letních prázdnin
   
Svépomocné rodičovské skupiny Během celého roku
   
Osobní poradenství Dle aktuálního programu
   
Kroužky Výtvarníček pro děti
  Pohádkohraní
  Cvičení pro rodiče s dětmi od 1,5 r
  Cvičení pro rodiče s dětmi od 8 měsíců
  Angličtina s prvky Montessori
  Zpěvohrátky s batolátky
  Adaptační program před MŠ-Jasněnka
  Konverzace pro rodiče
Kukátko do nebe Během roku pro křesťansky zaměřené maminky