Projekty

Děkujeme, Vaší podpory si velmi vážíme…

Pokud chcete přispět na chod RC Provázek, můžete tak učinit zasláním daru na náš účet. Číslo účtu 2300253172/2010. V případě věcného daru kontaktujte prosím manažerku RC: Lenka Poskočilová, tel. 608927726


Projekty a spolupráce

I. BUDUJEME RODINU

Návaznost na projekty z předchozích let. Projekt je zaměřen na podporu rozvoje rodičovských kompetencí, rozvoj zdravotní gramotnosti, sladění práce a rodiny, posílení mezigeneračních vztahů a vztahů uvnitř rodiny. Celoročně probíhají workshopy, semináře, besedy, kurzy, svépomocné rodičovské skupiny.

Projekt je realizován díky podpoře řady institucí a partnerů:

II. DĚTĚM I RODINÁM

Celoročně probíhají kroužky pro děti nebo pro děti s rodiči, dále jednorázové akce pro celou širokou rodinu. Na letní prázdniny je připraveno 8 příměstských táborů. Projekt podporuje vhodné využití volného času, mezigenerační vztahy, udržování tradic v rodině, komunikaci uvnitř rodiny a sdílení životních zkušeností.

III. SLUŽBA UKRAJINSKÝM RODINÁM S DĚTMI

Kurzy ČJ s hlídáním dětí, semináře a vzdělávací workshopy, psychologická, materiální, potravinová pomoc, sociální poradna

 

SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE A ORGANIZACE

  • Člověk v tísni

  • Evangelical free church, Severní Dakota USA

  • Lorika s.r.o.

  • Zažeň nudu Olomouc 

  • Dary jednotlivců

  • Věcné dary – Lékárna Rena

  • Žebřík, z.s.

  • Síť pro rodinu

  • Mozaika Prostějov